Kontaktai

Organizatoriai:

Organizaciniais, miestų koordinavimo
ir kt. klausimais rašykite:
 
Andrius Mamontovas
Idėjos autorius ir šventės iniciatorius
 
Viktorija Mamontovaitė
Projekto vadovė, koordinatorė
 
Agnė Žemaitytė
Ryšiai su žiniasklaida
 
Jogaila Ivašauskas
Koordinatorius, komunikacija
 

Panevėžys

Ineta Stebulytė
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ biuro vadovė