Taisyklės

Taisyklės, kurių reikia laikytis

 

Registracija:

-       Registruodamasis dalyvis pateikia savo registracijos duomenis ir patvirtina, jog pateikti duomenys yra tikri ir teisingi. Dalyvis patvirtina, kad jo pateikta informacija nepažeidžia LR įstatymų ir yra už ją atsakingas.

-       Registruodamasis dalyvis sutinka, kad dalis registracijos duomenų (grupės/atlikėjo pavadinimas, aprašymas, paveikslėlis, miestas, gatvė ir pasirodymo laikas), būtų pateikiama internetinėje svetainėje tam, kad šios internetinės svetainės lankytojai galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti ir juos peržiūrėti. Registruojantis pateikiamas telefono numeris bei el. pašto adresas nebus viešai skelbiami.

-       Registruodamasis dalyvis sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinėje svetainėje.

-       Dalyvis turi teisę ir galimybę koreguoti registracijos duomenis šioje internetinėje svetainėje, keisti ar papildyti pasirodymo laikus bei vietas, atsisakyti užregistruotos pasirodymo vietos/laiko ir kt.

-       Organizatoriai turi teisę savo nuožiūra spręsti apie dalyvio pateiktų registracijos duomenų teisingumą ir tikslumą. Dalyviui registruojantis pateikus neteisingus ar netikslius duomenis organizatoriai turi teisę nepatvirtinti vartotojo registracijos ir/arba keisti aprašymuose pateiktą informaciją, nustačius, kad ji nėra atitinkanti LR teisės aktus.

  

Dalyvavimas:

-       Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad jis laisvai renkasi atliekamos muzikos vietą, laiką, trukmę ir repertuarą, už kurį pats ir atsako, taip pat, jis patvirtina, kad joks užmokestis ar atlygis už dalyvavimą nėra mokamas.

-       Dalyvis registruodamasis patvirtina, kad jam yra žinoma, kad visa komercinė reklama renginyje turi būti suderinta su organizatoriais iki renginio ir to nepadarius, jis gali būti pašalintas iš renginio su visa reklama.

-       Dalyviui yra žinoma, kad elektros energijos instrumentų ar įrangos įgarsinimui gavimu pasirūpinti turi pats ir renginio organizatoriai jos netiekia. Dalyvis patvirtina, kad negros įgarsintais instrumentais ar įranga tose vietose, kur organizatorių nurodymu gali būti grojama tik akustiškai.