Taisyklės

Registracija

Registruodamasis dalyvis pateikia savo registracijos duomenis ir patvirtina, jog pateikti duomenys yra tikri ir teisingi. Dalyvis patvirtina, kad jo pateikta informacija nepažeidžia LR įstatymų. Dalyvis yra atsakingas už pateiktą informaciją.

Registruodamasis dalyvis sutinka, kad dalis registracijos duomenų (grupės/atlikėjo pavadinimas, aprašymas, paveikslėlis, miestas, gatvė ir pasirodymo laikas) būtų pateikiama interneto svetainėje tam, kad jos lankytojai galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti ir juos peržiūrėti. Registracijos metu pateiktas telefono numeris ir el. pašto adresas nebus viešai skelbiami.

Registruodamasis dalyvis sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu interneto svetainėje.

Dalyvis turi teisę ir galimybę koreguoti registracijos duomenis šioje interneto svetainėje: keisti ar papildyti pasirodymo laikus bei vietas, atsisakyti užregistruotos pasirodymo vietos/laiko ir kt.

Organizatoriai turi teisę savo nuožiūra spręsti apie dalyvio pateiktų registracijos duomenų teisingumą ir tikslumą. Registracijos metu dalyviui pateikus neteisingus ar netikslius duomenis organizatoriai turi teisę nepatvirtinti vartotojo registracijos ir/arba keisti aprašymuose pateiktą informaciją, nustačius, kad ji neatitinka LR teisės aktų.

Dalyvavimas

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad jis laisvai renkasi atliekamos muzikos vietą, laiką, trukmę ir repertuarą, už kurį pats ir atsako. Jis taip pat patvirtina, kad joks užmokestis ar atlygis už dalyvavimą nėra mokamas.

Dalyvis registruodamasis patvirtina, kad jam yra žinoma, jog visa komercinė reklama renginyje turi būti suderinta su organizatoriais dar iki renginio dienos. To nepadarius, jis gali būti pašalintas iš renginio.

Dalyvis registruodamasis patvirtina, kad žino, jog elektros energijos tiekimu muzikos instrumentams ir įrangos įgarsinimui turi pasirūpinti pats ir kad organizatoriai jos netiekia.

Dalyvis patvirtina, kad negros įgarsintais instrumentais ar įranga tose vietose, kur organizatorių nurodymu gali būti grojama tik akustiškai (išskyrus tuos atvejus, kai garso įranga tinka akustiniams pasirodymams).

D.U.K

Gatvės muzikos diena įprastai vyksta kiekvienų metų trečiąjį gegužės šeštadienį.

Registruotis galima iki pat renginio dienos, tačiau ne visi dalyviai patenka į spausdintus žemėlapius. Iki renginio dienos popierinius žemėlapius platins mūsų bičiuliai Caffeine. Vėliau užsiregistravę muzikantai šventės dalyviams bus matomi tik žemėlapyje, esančiame GMD interneto svetainėje.

Jei užsiregistravę gavote patvirtinimą ir atsiradote elektroniniame žemėlapyje GMD interneto svetainėje – tikrai galite dalyvauti Gatvės muzikos dienoje.

GMD komanda rekomenduoja užsiregistruoti, nes užsiregistravę dalyviai turi pirmenybę surengti savo pasirodymą GMD renginio zonose. Jei užsiregistravusio dalyvio vietoje imtų groti neužsiregistravęs dalyvis, GMD savanoriai turėtų teisę neužsiregistravusius dalyvius išprašyti. Tačiau jei neužsiregistravęs dalyvis gros laisvoje vietoje, kurioje niekam netrukdys – GMD savanoriai nesikiš.

Taip, užregistruotą pasirodymą galima koreguoti tol, kol vyksta registracija į GMD.

Taip, GMD organizatoriai to nedraudžia.

Tai daryti galima tik gavus renginio organizatorių sutikimą.

Elektra dalyviai turi pasirūpinti patys. Renginio organizatoriai neatsako už elektros tiekimą muzikantų pasirodymams. GMD organizatoriai pataria dar iki renginio dėl elektros tiekimo susitarti su šalia esančių kavinių ar parduotuvių personalu.

Vietas pasirodymams nustato miesto, kuriame norite groti, koordinatorius, kuris leidimą organizuoti renginį tam tikrose vietose gauna iš vietinės valdžios institucijų, savivaldybės. Įtraukti naują pasirodymo vietą galima tik tuo atveju, kai gaunamas leidimas tai padaryti. Pasirodymo vietos įtraukimas turi būti suderintas su tuo miesto koordinatoriumi.

© GMD 2024